86.134.6919.8260 Contact@ChinaTopTrip.com

Tourists Enjoy Bonfire Party at Zhangjiajie Xibu Street

Photo taken on May 18, 2013 shows the night scene of the Xibu Street in Zhangjiajie, a well-known scenic spot in central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Tourists enjoy a bonfire party at the Xibu Street in Zhangjiajie, a well-known scenic spot in central China's Hunan Province, May 18, 2013. (Xinhua/Li Ga)

Source:Xinhua