86.134.6919.8260 Contact@ChinaTopTrip.com

Zhangjiajie tourism main attractions collection

1.Wulingyuan Core Scenic Spots

Zhangjiajie national forest park

Yellow stone village(Huangshizhai)    Golden whip stream(Jinbianxi)   Yaozi village(Yaozizhai)   Yangjiajie(Peak wall)    Yuanjiajie(Avatar mountain)   Yuanjia ancient village     Tianzi mountain(Tianzi Mountain)   Ten-mile gallery

2.Wulingyuan Area Other   Yellow dragon cave(Huanglongdong)    Baofeng lake(Baofenghu)    Wulingyuan xibu street  
3.Zhangjiajie East Tourism   Zhangjiajie grand canyon    Zhangjiajie glass bridge    Jiangya hot spring holiday village    Zhangjiajie lou river drifting   
4.Zhangjiajie Downtown Area   Tianmen Mountain national forest park(Tianmen mountain)   Tianmen Mountain glass plank road    Tujia Folk Custom Park  
5.Zhangjiajie West Tourism    Zhangjiajie jiutian cave   Zhangjiajie maoyan river rafting   HeLong memorial hall   
6.Western Hunan Tourism   Fenghuang ancient town   Furong town    Mengdonghe rafting   Aizhai grand suspension bridge   Red stone forest park   Hongjiang ancient commercial town