86.134.6919.8260 Contact@ChinaTopTrip.com

Zhangjiajie,A Most Attentional Domestic Tourism City

According to the latest Chinese citizens travel attention report, zhangjiajie was rated as one of ” the 20 most popular domestic tourist city”.

The 20 list domestic tourism cities were: Beijing, Chengdu, Sanya, Guilin, Lijiang, Aba Tibetan and qiang autonomous prefecture, Hangzhou, Kunming, Dali bai autonomous prefecture, Xiamen, Suzhou, Shanghai, Nanjing, Xian, Lasa, Zhangjiajie, Leshan, Chongqing, Harbin, Haikou.

Translated by Sophia